Obchodné podmienky

1. Základné údaje

Dodávateľ:
N5K Group s.r.o.
Bukovecká 609, 739 91 Jablunkov
IČO : 28581814
DIČ : CZ28581814
tel.: +420 734 578 061
email : info@vinogalerie.cz

Naše predajne - možnosť osobného odberu:

Vinotéka
Komenského 389
Třinec
739 61

Vinotéka
Náměstí Míru 633
Třinec
739 61

Vinotéka
Mariánské náměstí 19
Jablunkov
739 91

N5K Group s.r.o.
Bukovecká 609
Jablunkov
739 91

Vinotéka

Hlavní třída 87/2

Český Těšín

737 01

Príjem objednávok:

email : objednavky@vinogalerie.cz
tel.: +420 731 656 664
Na emaily odpovedáme spravidla v lehote do 12 hodín, ale najneskôr do 2 dní.

Bankové spojenie:

Bankový účet v Českej republike:
Majiteľ účtu: N5K Group s.r.o.
Číslo účtu: 204851018
Kód banky: 0600
Názov banky: MONETA Money Bank, a.s.
IBAN: CZ70 0600 0000 0002 0485 1018
SWIFT: AGBACZPP
Mena: CZK

Bankový účet na Slovensko:
Majiteľ účtu: N5K Group s.r.o.
Číslo účtu: 14198003
Kód banky: 5200
Názov banky: OTP Banka
IBAN: SK1352000000000014198003
SWIFT: OTPVSKBX
Mena: EUR

2. Objednávka tovaru

Zoznam tovaru na stránkach www.vinogalerie.cz je katalógom bežne dodávaného tovaru. Dodávateľ zaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru. Dostupnosť tovaru bude vždy potvrdená na základe dopytu.

K objednaniu zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka ďalej slúži k rezervácii tovaru

Ceny tovarov si môže zákazník overiť u jednotlivých položiek tovaru.

Cena za dopravu vrátane balného je stanovená takto v ČR:
Doprava PPL - doručenie domov - 119,00 Kč
Doprava GLS - doručenie domov - 119,00 Kč

Cena za dopravu vrátane balného je stanovená takto v SK:
Balíková preprava - GEIS: 6,75 €

Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar vrátane súvisiacich poplatkov, a zákazník bude požiadaný ich odsúhlaseniu.

Pri objednávke tovaru v hodnote presahujúcej čiastku 2000.00 EUR (s DPH) je prepravné hradené našou spoločnosťou.

Ceny tovaru sú platné v momente uskutočnenia objednávky.

Zrušenie objednávky:

Zákazník a dodávateľ môžu bez udania dôvodu zrušiť objednávku zákazníka až do potvrdenia objednávky dodávateľom. Pokiaľ zruší objednávku dodávateľ, spravidla uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť. Zrušenie objednávky po okamihu uzavretia kúpnej zmluvy je možné len po predchádzajúcej dohode dodávateľa a zákazníka, a za podmienok, ktoré si vzájomne dohodnú.

3. Zaslanie tovaru

Pri tovarov, ktoré by mali má byť zákazníkovi zaslaný poštou alebo zásielkovou službou, k vlastnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa vyžaduje záväzné potvrdenie objednávky dodávateľom.

Záväzné potvrdenie objednávky nie je automaticky generované elektronické potvrdenie o prijatí objednávky do systému dodávateľa, ale ide o elektronicky zaslané potvrdenie označené ako "konečné potvrdenie objednávky '" či telefonické potvrdenie objednávky dodávateľom, kedy si dodávateľ a zákazník potvrdia obsah objednávky, najmä druh tovaru, počet kusov , cenu za tovar a prepravu, a spôsob a termín doručenia. Okamihom potvrdenia je uzatvorená kúpna zmluva.

Dodacia lehota

Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkovej kapacity dodávateľa dodaný v čo najkratšej dobe poštou alebo iným prepravcom, obvykle do 1-5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú zákazník stanovil v objednávke.

Spôsob dopravy

Dopravu na určenú adresu zaisťuje dodávateľ, a to na území celej Slovenskej republiky. Náklady na dopravu tovaru sa odlišuje podľa zvoleného spôsobu dopravy. Konkrétny spôsob dodania si zvolí zákazník sám, aktuálny cenník je uvedený na stránkach vinogalerie.cz, v sekcii "košík".

Prevádzkovateľ internetového obchodu si s ohľadom na skvalitňovanie služieb vyhradzuje možnosť zmeny dopravcu bez ohľadu na voľbu zákazníka. Dôvodom je fakt, že v určitých ročných obdobiach niektorí prepravcovia nie sú schopní dodržať termín dodania.

Spôsob uhradenia ceny za tovar:

Zákazník má viacero možností uhradenia kúpnej ceny za tovar. Tovar je možné v plnej výške uhradiť osobne v prevádzke dodávateľa, dobierkou v mieste odovzdania tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby, platbu formou poukázaním kúpnej ceny na účet dodávateľa pod príslušným variabilným symbolom, ktorý platbu identifikuje.Ďalším spôsobom úhrady ceny za tovar je platba kartou online. V tomto prípade kupujúci potvrdzuje dosiahnutia 18 rokov veku. Platbu je tiež možné uskutočniť poštovou poukážkou.

Inštalácia tovaru ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy.

Prevzatie tovaru

Odporúčame prezrieť si tovar ihneď po jeho prijatie. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, odporúčame napísať za prítomnosti dopravcu záznam o poškodení zásielky, uľahčí to prípadnú reklamáciu.

Podpísaním prepravného listu prepravcovi zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že dorazilo mechanicky nepoškodený. Preto radšej pred podpisom starostlivo skontrolujte obal a pri spotrebičov balených do igelitovej fólie aj samotný tovar.

Podmienky prevzatia tovaru vrátane zodpovednostných vzťahov sa líšia v závislosti od dopravcovi, viac v sekcii "doprava".

Komunikácia medzi zákazníkom a dodávateľom

Ďalšia komunikácia medzi dodávateľom a zákazníkom je uskutočňovaná elektronickou poštou, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

4. Osobný odber

Tovar je zákazníkovi v prevádzke dodávateľa rezervovaný po dobu 3 pracovných dní od výzvy k odberu tovaru.

Zákazník má právo si tovar v prevádzke dodávateľa pred uzavretím kúpnej zmluvy prezrieť.

V prípade osobného odberu tovaru v prevádzke dodávateľa sa kúpna zmluva považuje za uzavretú až zaplatením celej kúpnej ceny a prevzatím tovaru zákazníkom.

5. Záručné podmienky a reklamácie - uplatnenie práv zo zodpovednosti za chyby

Záruka www.vinogalerie.cz - všetky reklamácie, kde sa chyba prejaví do 30 dní od prevzatia tovaru riešime výmenou tovaru za nový kus. Pokiaľ tovar nie je v určitej čase na sklade, bude Vám v najkratšom možnom termíne objednaný, alebo umožnený výber iného tovaru v rovnakej hodnote. Pre urýchlené riešenie reklamácie výmenou za nový kus do 30 dní od zakúpenia musí byť reklamovaný tovar vrátený kompletný (tj. Vrátane všetkého príslušenstva, manuálov, atď.). Garancia výmeny sa nevzťahuje na mechanické poškodenie.

Záručná doba a záručný list

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom.

Záručná doba je uvedená u každého tovaru v jeho popise. Pokiaľ k danému výrobku existuje záručný list, potom je vystavený v deň predaja tovaru. V prípade, že záručný list neexistuje, slúži ako záručný list daňový doklad.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho častí) spôsobené používaním. Kratšia životnosť výrobku v takom prípade nemožno považovať za vadu a nemožno ju ani ako takú reklamovať.

Klienti, ktorí tovar používajú pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom. V tomto prípade záručnú dobu stanovuje konkrétna dovozca tovaru do SR. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená iba pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČ).

Reklamácia

V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby chybu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru.

Postup reklamácie

Pokiaľ zákazník chce reklamovať tovar kúpený v internetovom obchode www.vinogalerie.cz, odporúčame vyplniť formulár, kde uvedie najmä typ výrobku, jeho výrobné číslo, číslo predajného dokladu a popis chyby. Zákazníkovi následne zašleme informácie o ďalšom postupe, kam zákazník zašle reklamovaný tovar. Zaslanie týchto dokumentov uľahčí identifikáciu zásielky a rýchlejší vybavenie požiadavky. Zásielky z ktorých nie je zrejmé, prečo k nám boli zaslané budú vrátené odosielateľovi.

Je vhodné tovar zasielať v originálnom obale alebo vo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože dodávateľ neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru.

Vybavenie reklamácie

Dodávateľ posúdi oprávnenosť reklamácie chyby na tovare a po posúdení oznámi zákazníkovi telefonicky či emailom o spôsobe vybavenia reklamácie. Následne bude zákazník vyzvaný k vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru.

Lehota na vybavenie reklamácie je podľa zákona č. 634/1992 Zb. tridsaťdňová.

V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu poštovného v nutnej výške (nebude sa jednať napr. o poruchu spôsobenú chybnou obsluhou, mechanickým poškodením a pod.). Možno preplatiť iba náklady v primeranej výške dôvodu charakteru tovaru (napr. náklady za poštovné nie za taxi službu).

6. Odstúpenie od zmluvy

Právo zákazníka na odstúpenie

Zákazník môže od zmluvy odstúpiť v prípade, že dodávateľ nesplní dohodnuté podmienky dodania.

Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, má ďalej v súlade s § 53, ods. 7 a § 54 občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Dodávateľ je povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatené finančné čiastky najneskôr do 30 dní od odstúpenia. Finančná čiastka bude vrátená na bankový účet spotrebiteľa podľa dohody so spotrebiteľom.

Právo dodávateľa na odstúpenie

Dodávateľ má právo od zmluvy odstúpiť v prípade nedostupnosti tovaru, výrazné zmeny nákupnej ceny tovaru alebo v prípade evidentné chyby v cene tovaru (tj. ceny jednoznačne iné ako je cena pre tento typ / druh tovaru normálna). Za jasnú chybu v cene tovaru je považované napríklad nesprávne uvedenie prvých troch číslic namiesto štyroch, a iné jasné chyby v písaní. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

Postup v prípade odstúpenie od zmluvy

Vzhľadom na to, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky prijaté plnenia.

Zákazník môže od zmluvy odstúpiť tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, napr. elektronicky na emailovú adresu info@vinogalerie.cz alebo písomne v prevádzke dodávateľa.

Pri odstúpení Odporúčame uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru. Zásielky, z ktorých nie je zrejmé, prečo k nám boli zaslané budú vrátené odosielateľovi.

Pokiaľ už zákazník tovar obdržal a prevzal, tovar odošle späť do prevádzky dodávateľa, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. Pre vrátenie plnej sumy musí byť tovar zaslaný späť dodávateľovi v neporušenom stave, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva a všetkých poskytnutých dokladov a originálneho obalu).

V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave, je zákazník povinný nahradiť najmä náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare. Úhrada týchto nákladov a škody prebehne tým, že kúpna cena, ktorá je dodávateľom v prípade odstúpenia vrátená, je o tieto náklady a škodu zodpovedajúcim spôsobom znížená.).

Rozpor v kúpnej zmluve

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou ("rozpor s kúpnou zmluvou"), postupuje sa v súlade s ustanovením § 616 občianskeho zákonníka.

7. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

Dodávateľ zbiera so súhlasom zákazníkov osobné údaje zákazníkov, a to meno, adresu, telefón a emailové spojenie. Tieto údaje slúžia predovšetkým pre uľahčenie objednávok zákazníkov v budúcnosti.

Pokiaľ zákazník prejaví svoj súhlas, môže mu dodávateľ oznamovať emailom a telefonicky obchodné informácie s novinkami, ponukami, inzerciou a ponúkať účasť v anketách a prieskumoch trhu.

Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neposkytuje žiadnej ďalšej osobe.

Údaje, ktoré dodávateľ o zákazníkovi uchováva a spracováva môže zákazník kedykoľvek zmeniť, a to po prihlásení do "zákazníckej sekcie".

Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných informácií môže zákazník kedykoľvek odvolať, a to tak že pošle emailovú správu na objednavky@vinogalerie.cz alebo túto skutočnosť oznámi dodávateľovi telefonicky.

8. Recenzia u výrobkov

Spoločnosť N5K Group s.r.o. si vyhradzuje právo nezverejniť u výrobkov recenzie, ktoré obsahujú nevhodné výrazy, sú nepravdivé, nesúvisí s tovarom, odkazujú na iné stránky alebo akýmkoľvek spôsobom poškodzujú spoločnosť.

9. Záverečné ustanovenie

TTieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi dodávateľom a zákazníkom.

Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenené podmienky vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach: www.vinogalerie.cz rovnako ako vo svojich prevádzkach.