Obchodné podmienky

1. Základné údaje

Dodávateľ:

N5K Group s.r.o.
Bukovecká 609, 739 91 Jablunkov
IČ: 28581814
DIČ: CZ28581814
tel.: +420 734 578 061
e-mail: info@vinogalerie.sk

Naše predajne - možnosť osobného odberu:

Vinotéka
Komenského 389
Třinec
739 61

Vinotéka
Náměstí Míru 633
Třinec
739 61

Vinotéka
Mariánské náměstí 19
Jablunkov
739 91

Sklad
Bukovecká 609
Jablunkov
739 91

Príjem objednávok:
e-mail: info@vinogalerie.sk
tel.: +420 734 578 061
Na emaily odpovedáme spravidla v lehote do 12 hodín, ale najneskôr do 2 dní.

Bankové spojenie:

Bankovný účet na Slovensko:

Majiteľ účtu : N5K Group s.r.o.
Číslo účtu: 4030278618
Kód banky: 7500
Názov banky: ČSOB banka
IBAN: SK02 7500 0000 0040 3027 8618
SWIFT: CEKOSKBX
Mena: EUR

2. Úvodné ustanovenia

Týmito obchodnými podmienkami sa upresňuje vzťah medzi spoločnosťou N5K Group s.r.o. so sídlom v Jablunkove, Bukovecká 609, PSČ 739 91, IČ: 28581814, zapísanej na Krajskom súde v Ostrave pod spisovou značkou C 33017, ako predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.vinogalerie.sk (ďalej len "predávajúci"), a zákazníkom ( fyzickou alebo právnickou osobou, ďalej len "kupujúci"), ktorý s predávajúcim uzatvára kúpnu zmluvu.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci vyjadruje súhlas s týmito obchodnými podmienkami a s reklamačným poriadkom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok a potvrdzuje, že je s nimi riadne oboznámený.

Znenie týchto obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti znenia obchodných podmienok.

3. Kúpna zmluva

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na internetových stránkach alebo objednaním pomôcť zákazníckej linky. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky, ktorú predávajúci zasiela kupujúcemu elektronickou poštou na e-mailovú adresu kupujúceho.

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci napísal. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím tlačidla "Odoslať objednávku".

U objednávky je nutné uviesť tieto údaje:

- meno, priezvisko, fakturačná adresa (popr. dodacia adresa - pokiaľ je rozdielna od fakturačnej adresy)
- telefonické spojenie, emailovú adresu

Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky v prípade, že tovar už nie je na sklade a nemožno ho nahradiť iným produktom. Predávajúci kupujúceho o tejto situácii informuje. Ak bola časť alebo celá objednávka už uhradená, budú kupijícímu peniaze vrátené.

V prípade, že kupujúci si zvolí spôsob dodania osobného vyzdvihnutia na predajni predávajúceho a objednávku vopred uhradí, je predávajúci pri vyzdvihnutí tovaru oprávnený overiť totožnosť kupujúceho.

Inštalácia tovaru ani montáž nie je súčasťou kúpnej zmluvy.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená v internetovom obchode, má kupujúci v súlade s ustanovením §1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a to do 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je viac druhov tovaru zaslaných po častiach, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.

Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, keď tovar nemôže byť vrátená pre svoju povahu bežnú poštovou cestou.

Tovar by mal kupujúci vrátiť úplné, tj. nepoškodené, čisté, vrátane všetkého dodaného príslušenstva s kompletnou dokumentáciou a pokiaľ možno v originálnom obale.

Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy s predávajúcim, vráti predávajúci kupujúcemu peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe zmluvy prijala, rovnakým spôsobom. V prípade, že nie je možné peňažné prostriedky vrátiť rovnakým spôsobom, akým bola vykonaná platba za objednávku (napr. zákazník zaplatil dobierkou, platobnou kartou alebo v hotovosti), predávajúci na základe vlastného uváženia vyhovie požiadavke kupujúceho na zmenu vrátenie peňažných prostriedkov.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

5. Bezpečnosť a ochrana informácií

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov.

Zákazník uzavretím zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze dodávateľa po úspešnom splnení zmluvy. Tieto údaje slúžia predovšetkým pre uľahčenie objednávok zákazníkov v budúcnosti.

Zaručujeme, že všetky osobné údaje sú používaná výhradne pre našu potrebu internetového obchodu www.vinogalerie.sk

Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neodovzdáva žiadne ďalšie osobe. Výnimku tvorí externý dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu potrebnom na dodanie tovaru.

Údaje, ktoré dodávateľ o zákazníkovi uchováva a spracováva môže zákazník kedykoľvek zmeniť, a to po prihlásení do "zákazníckej sekcie".

Pokiaľ zákazník prejaví svoj súhlas, môže mu dodávateľ oznamovať emailom a telefonicky obchodné informácie s novinkami, ponukami, inzerciou a ponúkať účasť v anketách a prieskumoch trhu.

Zákazník môže svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných oznámení kedykoľvek odvolať, a to emailom alebo telefonicky:

e-mail: info@vinogalerie.sk
mobil: +420 734 578 061

6. Prevádzková doba

Objednávky cez internetový obchod vinogalerie: od 7:00 hod do 15:00 hod, pondelok až piatok

V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci vinogalerie nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby eshopu.

7. Cena tovaru a platobné podmienky

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny v euro mene (€).

Cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

- v hotovosti na predajni
- platobnou kartou online
- dobierkou (v hotovosti alebo platobnou kartou) po prevzatí od kuriérskej služby
- bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho (platba vopred)

Bankovný účet na Slovensku:

Majiteľ účtu : N5K Group s.r.o.
Číslo účtu: 4030278618
Kód banky: 7500
Názov banky: ČSOB banka
IBAN: SK02 7500 0000 0040 3027 8618
SWIFT: CEKOSKBX
Mena: EUR

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku a zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

8. Dodacie podmienky

Vinogalerie zaisťuje či sprostredkúva rôzne spôsoby dodania / dopravy podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a vzhľadom na kapacitu a dojazdovej možnosti. V prípade zásahu vyššej moci alebo výpadku informačného systému vinogalerie nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

Pri objednávke tovaru v hodnote presahujúcej sumu 80,00 € (s DPH) je preprava hradená našou spoločnosťou.

V SR

GLS s.r.o. – balík až domov – 7,57 €

Geis Cargo – balík až domov – 7,57 €

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať objednaný tovar na miesto doručenia kupujúceho, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak sa tak nestane, kupujúci tovar neprevezme a dôjde k opakovanému doručenia, je kupujúci povinný tieto nákldy uhradiť predávajúcemu.

Pri prevzatí zásielky od prepravnej spoločnosti je kupujúci povinný skontrolovať stav balíka a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci od prepravcu zásielku prevziať.

9. Záručné podmienky a reklamácie - práva z chybného plnenia

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnemu predpismi (najmä ustanoveními§ 1914 až 1925, § 2099 až 2117 A § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 SB., O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.)

Reklamácia, kde sa závada prejaví do 30 dní od prevzatia tovaru riešime výmenou tovaru za nový kus. Pokiaľ tovar nie je v daný moment na sklade, bude Vám v najkratšom možnom termíne objednané, alebo umožnený výber iného tovaru v rovnakej hodnote. Pre zrýchlené riešenie reklamácie výmenou za nový kus do 30 dní od zakúpenia musí byť reklamovaný tovar vrátený kompletný (tj. vrátane všetkého príslušenstva, manuálov, atď.). Garancia výmeny sa nevzťahuje na mechanické poškodenie.

Záručné podmienky na tovar sa riadia reklamačným poriadkom vinogalerie a príslušnými právnymi predpismi ČR. Ako záručný list obvykle slúži doklad o zakúpení.

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom.

Záručná doba na tovar v internetovom obchode www.vinogalerie.sk je podľa zákona 24 mesiacov.

Zákazníkom, ktorí tovar používajú pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom. V tomto prípade záručnú dobu stanovuje konkrétny dovozca tovaru do ČR. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená iba pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČ).

Prevzatie tovaru a súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje zákazník podpisom predajného dokladu alebo dodacieho listu v momente, kedy je zásielka doručená zmluvným prepravcom, prípadne vyzdvihnutá na dodejním mieste.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho častí) spôsobené používaním. Kratšia životnosť výrobku v takom prípade nemožno považovať za vadu a nemožno ju ani ako takú reklamovať.

Stav tovaru neumožňujúce prijatia tovaru na reklamáciu:

- tovar s uplynulou záručnou dobou v deň predloženia tovaru na reklamáciu, tzn. po 24 mesiacoch
- tovar bez predloženia dokladu o zakúpení alebo aspoň čísla objednávky
- tovar poškodený nevhodným používaním (prekročenie nosnosti police, mechanickým poškodením, chybnou manipuláciou, a pod.)

Postup reklamácie

Pokiaľ chce zákazník reklamovať tovar, je nutnosťou zaobstarať snímky zničeného tovaru, popr. jeho častí a kontaktovať internetový obchod, kde bude informovaný o ďalšom postupe reklamácie.

email: info@vinogalerie.sk
mobil: +420 734 578 061

Lehota na vybavenie reklamácie je podľa zákona č. 634/1992 Zb. Tridsaťdňovej.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa práva Českej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa v súlade s čl. 6 tohto dohovoru neuplatní.

Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz/) a postupovať podľa pravidiel tam uvedených.

Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov možno nájsť tiež na stránkach České obchodní inspekce. Začať alternatívne riešenie sporu je rovnako možné prostredníctvom on-line formulára na stránkach https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Pred pristúpením k mimosúdnemu riešeniu sporu, predávajúci odporúča kupujúcemu najskôr využiť kontakt na vinogalerií pre vyriešenie vzniknutej situácie.

10. Recenzia u výrobkov

Spoločnosť N5K Group s.r.o. si vyhradzuje právo nezverejniť u výrobkov recenzie, ktoré obsahujú nevhodné výrazy, sú nepravdivé, nesúvisí s tovarom, odkazujú na iné stránky alebo akokoľvek inak poškodzujú spoločnosť.

11. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi dodávateľom a zákazníkom. Momentom uzatvorenia kúpnej zmluvy zákazník prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedenú v potvrdenej objednávke, ak nebolo v konkrétnom prípade dohodnuté inak.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa práva Českej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa v súlade s čl. 6 tohto dohovoru neuplatní.

Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz/) a postupovať podľa pravidiel tam uvedených.

Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov možno nájsť tiež na stránkach České obchodní inspekce. Začať alternatívne riešenie sporu je rovnako možné prostredníctvom on-line formulára na stránkach https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Pred pristúpením k mimosúdnemu riešeniu sporu, predávajúci odporúča kupujúcemu najskôr využiť kontakt na vinogalerií pre vyriešenie vzniknutej situácie.

Zmluva je uzatváraná v českom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v českom jazyku.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 1.6.2021 ruší predchádzajúce znenie VOP vrátane jej súčastí.

Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenené podmienky vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach www.vinogalerie.sk.